Si un lien de téléchargement expire ou est invalide, veuillez le signaler dans les commentaires afin que nous puissions le corriger.

jeudi 8 février 2018

معلومات مهمة عن ال PFEطالب كاتوجد ال PFE ديالك، قرا هادشي مهم بزاف.
مع اقتراب موعد ال "Soutenance" بالنسبة للناس د "Bac+2" و "Bac+3"،
أول حاجة نبغي نشير ليها هي واحد الخطأ كايديروه الأغلبية و هي الإستهانة ب "Rapport"، علا أساس أن الخدمة أو البروجي لي درتي هوما الأهم، بالعكس، خاصك تعطيه وقت ديالو و تحتارم بزاف دالقواعد حيت غادي يكون هو وجهك نهار "Soutenance".
##################################
ندوزو ل "Les règles de base" :
الرابور ديالك خاصو يتبع واحد "Les normes" لي هوما أول حاجة كايلاحظها ال "Jury"
1- Page de garde : Obligatoire 
2- Dédicaces : Facultatif 
3- Remerciements : Obligatoire
4- Liste des acronymes, notation, glossaire.. : Selon besoin 
5- Résumé : Obligatoire 
6- Sommaire (Table des matières) : Obligatoire
7- Liste des figures : Selon besoin 
8- Liste des tableaux : Selon besoin 
9- Introduction : Obligatoire 
10- Conclusion Générale : Obligatoire 
11- Références Bibliographiques : Obligatoire
و بلا ما نهضرو علا "L'orthographe" راه قلتها و عاودتها، سوا ف "Mail professionnel" ولا ف "Rapport" راه كاين "Correcteur" كايغوت بالأحمر إلا كانت شي كلمة ماشي هي هاديك، ما تحطوش راسكم فمواقف خايبة.
المهم نديطاييو دابا شوية دوك "Les axes" لي عاد شفنا و آش خاص يكن ف كل واحد :
****************
ء"Page de Garde" : خاص يكون فيها "Logo" د المدرسة ديالك، عنوان البروجي كبير و واضح، أسماء الطلبة لي حدامين فالبروجي، إسم "L'encadrant"، و التاريخ د "soutenance".
كاين بزاف منين تجيب "Les Templates" باش يجي داكشي مزيان، ها واحد السيت فيه الغرق د لي موديل، بالحق "L'édition" كاتدار ب "Adobe Illustrator".. 
https://fr.123rf.com/images-libres-de-dr…/page_de_garde.html
لي ما كايعرفش كاين بزاف د لي موديل ف "Office" ما عليك غير طيليشارجيهوم 
https://templates.office.com/fr-fr
و هانتا ناضي.
****************
ء"Remerciements": مور ما تقاد ال "Page de garde"، خلي ورقة كاملة خاوية عاد كتب فلي موراها "Remerciements" ديالك، عادة كاتوجه بالشكر للونكادرون، "Jury" لي حضرو، العائلة ديالك چاع، ما حبسك حد..
****************
ء"Résumé": أي رابور خاص يكون فيه هاد البارتي لي ضرورية و كاينساوها الأغلبية، لأن هنا يكفي "Jury" يقراها باش يعرف عامة التوجه ديالك فين غادي و يكون شاد معاك راس الخيط.
(بين قوسين الناس لي عندهوم "Bac+3" بعد المرات كايطلبو منهوم يعاودو يكتبو نفس "Résumé" بالإنجليزية "Abstract" و العربية)
فهاد الجزء خاصك تهضر علا :
-L’objectif du rapport.
-La description du problème et la présentation de ou des méthode(s) employée(s).
-Les principaux résultats, les principales solutions envisagées.
-Les conclusions et les recommandations.
****************
ء"Sommaire": أو "Table de matières" إلا كان "détaillé" بزاف.. راه باين آش خاص يكون فيه.
****************
ء"Table de figures"، "Liste des Tableaux" و "Liste des symboles": هادو علا حسب واش خدمتي شي حاجة منهوم فوسط الرابور ولا لا.. مثلا إلا ما كنتي داير تا طابلو ما كاين لاش تزيد "Liste des Tableaux". إلخ..
****************
ء"L'introduction": خاص يكون فيها علا الأقل ورقة كاملة ديالها، كاتقسم هاد البارتي علا 3 أجزاء : "sujet posé"، "sujet amené" و "sujet divisé".
أولا، "sujet amené" كاتحدد فيه علاياش ضايرا الخدمة ديالك عامة باش تعطي ل "jury" هادوك الطريفات دالخبز فالطريق باش ما يتلفش.
موراه "sujet posé" لي كاتقول فيه "La problématique" لي خدام عليها، الهدف من حل هاد المشكل، العراقيل لي واجهتو و "la démarche" دالخدمة. طبعا هادشي بصفة عامة، الديطاي كايجي من بعد.
و أخيرا "sujet divisé" لي غادي تذكر فيه الأقسام الكبار د الرابور.
يعني باختصار خاصك تڤيزي هادشي :
- Présentation du sujet : cadre de l’étude et énoncé du problème 
- Présentation des objectifs : limiter l’étude 
- Présentation du plan de rédaction (structure du rapport) : présentation des différents chapitres ou sections
****************
ء"Développement": هنا غادي تحط الديطاي د الديطاي الممل د آش درتي، حيت فاش غادي تكون نتا واقف كاتبريزونطي تقدر دوز علا شي حاجة دغيا ولكن "jury" كان باغي فيها توضيح اكثر، خاصو يلقاه فالرابور.
من بعد و غادي يتحطو مقالات لكل ضومين بوحدو حيت فهاد الجزء الكتابات كاتختالف علا حسب فاش كاتقرا.
****************
ء"Conclusion": خاص تكون كاتوافق مع الأهداف لي هضرتي عليهوم ف "L'intro"، و تشير ل "les limitation" لي لقيتي فالتوجاد. عامة كاتطرق لهاد الأفكار :
- Une évaluation de la situation ou du problème étudié
- Les résultats de l’étude et les recommandations
- Une analyse critique de ces résultats et recommandations (+suggestion d’études futures)
##################################
كاتبقا الباج "Bibliographie" راه باين بلانها.
غادي ندوز دابا ل "Format de texte" ولي ماشي ضروري تبع هادشي لي غادي نعطي ولكن كنصيحة ديرو ما غاديش تندم:
- Marges : 2 cm en haut, en bas, à droite et à gauche. Une reliure à gauche de 0,5 cm 
- Justification du texte : à gauche et à droite (justifié) 
- Interligne : 1,5 
- Police du texte : Times 12 points
بالنسبة ل "Les figures" و "Les Tableaux" فين ما دير شي واحد نيشان دير تحت منو السمية مثلا "Figure 1: présentation de blabla" و هي نيت لي غادي تكون ف "Table de figures" ولا "Liste des tableaux"، باش تا إلا بغيتي تدي القارئ لوحدة فيهوم كاتعطيه نيشان السمية مثلا "voir Figure 1".
##################################
هادشي أساسا لي خاص يكون ف "Les rapports" ديالكم، بالتوفيق للجميعPour supporter l'équipe du site ,Partagez sur
logoblog
Previous
« Prev Post

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire